Lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 trong cán bộ, đoàn viên thanh niên Huyện Đạ Tẻh năm 2017

01/11/2017
84
New Page 1

Nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc trong địa bàn huyện. Giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.

 

 

Ngày 27/10/2017 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban thường vụ Huyện đoàn Đạ Tẻh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Đạ Tẻh năm 2017 cho 155 cán bộ, đoàn viên thanh niên.

 

Chia sẻ Facebook
01/11/2017
84
Tags:dateh

TIN LIÊN QUAN