Hội nghị lần thứ 5 BCH Hội LHPN huyện Đạ Tẻh

29/12/2017
161
New Page 1

Ngày 28/12/2017, tại trường khối Mặt trận – Đoàn thể huyện, Hội LHPN huyện Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 5 để đánh giá kết quả phong trào thi đua và hoạt động Hội năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

 

Năm 2017, Hội phụ nữ Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và Hội cấp trên để triển khai phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ANQP của địa phương. Đặc biệt chị em tham gia sôi nổi hưởng các chương trình thi đua do Hội và địa phương phát động, các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 đã thu hút đông đảo chị em tham gia, phát triển được hội viên mới. Các cơ sở Hội tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” thông qua các hoạt động đăng ký giúp phụ nữ thoát nghèo, vận động chị em vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường xanh – sạch – đẹp, thu gom rác thải,  tuyên truyền mua bảo hiểm y tế tự nguyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, ẩm thực, cắm hoa. Công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS cũng được Hội đặc biệt quan tâm. Các hoạt động triển khai có sáng tạo, thiết thực hướng về cơ sở, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ ở địa phương, chất lượng phong trào và hoạt động Hội ngày được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền vận động trong tình hình mới, thu hút hội viên phụ nữ tham gia ngày một đông đảo, tỷ lệ thu hút hội viên trên toàn huyện hiện nay là 78,4%, không có thôn, buôn trắng hội viên, các cơ sở Hội đều có tỷ lệ thu hút hội viên đạt 65% trở lên.

 

 

13/13 cơ sở Hội đều thực hiện đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết BCH Hội LHPN huyện, tỉnh đề ra. Một số cơ sở Hội đã có những hoạt động sáng tạo hướng đến hội viên có sức lan tỏa mạnh mẽ như Đạ Lây, Quốc Oai, An Nhơn.

13/13 sơ sở Hội đạt vững mạnh, trong đó có 03 cơ sở  đạt vững mạnh xuất sắc (Đạ Lây, Quốc Oai, An Nhơn) không có cơ sở Hội khá, trung bình. Hội LHPN huyện đạt vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu thực hiện năm 2018 như sau:

1. 100% chi hội triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, mỗi tháng cơ sở Hội phải giới thiệu ít nhất 01 gương điển hình tiên tiến cho Hội cấp trên.

2. 100% cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức, Tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang xây dựng gia đình hạnh phúc.

3. 100% cơ sở Hội xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có ít nhất 01 nội dung, phần việc đăng ký thực hiện được cấp ủy phê duyệt.

4. Mỗi chi Hội có thêm từ 05-10 hộ đạt tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch, phấn đấu có 70% hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch theo 08 tiêu chí do huyện triển khai.

5. Số thành viên tham gia tiết kiệm qua tổ TK&VV NHCSXH huyện đạt 90% trở lên, Số tiền tiết kiệm bình quân đạt 1.100.000đ/hộ, Tỷ lệ NQH không quá 0,2%.

6. 100% Chi Hội phụ nữ có tổ tiết kiệm; 90% trở lên hội viên tham gia tiết kiệm tối thiểu 5.000 đ/hội viên/tháng; tiếp tục xây dựng “quỹ vì phụ nữ nghèo”. Phấn đấu vận động xây dựng 01 “Mái ấm tình thương”. 100% cơ sở Hội, Chi hội xây dựng quỹ hội.

7. Mỗi cơ sở Hội giúp từ 2 hội viên trở lên thoát nghèo.

8. Nhân rộng mô hình “CLB mua BHYT- vì sức khỏe phụ nữ”, vận động 83% hội viên trở lên tham gia BHYT.

9. Tỷ lệ phát triển hội viên tăng 1% so với năm 2017; Tỷ lệ hội viên thường xuyên sinh hoạt đạt từ 70% trở lên; Phấn đấu 100% cơ sở Hội xếp loại khá trở lên.

 

 

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện  đã trao kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ cho 06 chị có nhiều cống hiến trong phong trào phụ nữ huyện; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017; Giấy khen của Hội LHPN huyện cho 07 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Hội.


Chia sẻ Facebook
29/12/2017
161
Tags:dateh

TIN LIÊN QUAN