Hiệu quả từ mô hình “chuyển đổi cơ cấu cây trồng” của Hội nông dân xã Hương Lâm

29/11/2017
41
New Page 1

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội nông dân xã Hương Lâm đã triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Được sự chỉ đạo của Khối dân vận xã, Hội nông dân xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện mô hình “chuyển đổi cơ cấu cây trồng” với những loại cây có giá trị kinh tế cao. Hội viên nông dân xã đã tích cực hưởng ứng, mạnh dạn phá bỏ diện tích cây Điều lâu năm kém chất lượng, không hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị như: cây Dâu lai, Cây Tre tầm vông và các loại cây ăn trái như: cây Quýt, cây Bưởi, cây Sầu riêng.

 

 

Tính đến thời điểm này, Hội nông dân đã tổ chức vận động hội viên chuyển đổi với tổng diện tích là 137,55ha/234 hội viên, trong đó cây Bơ Sáp 3,9 ha; cây Bưởi Da xanh 12,4 ha; cây Sầu riêng 21,95 ha; cây Dâu lai 15,8 ha; cây Tre tầm vông 76 ha; cây Mía 7,5 ha. Hội nông dân xã thành lập 05 tổ hợp tác (tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm và tổ hợp tác trồng cây ăn trái), ngoài ra thành lập 01 tổ Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp. Từ các tổ hợp tác này các hội viên giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cùng nhau hỗ trợ về áp dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất. Đến nay, một số hội viên đã có thu hoạch, như cây Sầu riêng; cây Bưởi da xanh; cây Tre tầm vông…bình quân thu nhập trên diện tích đạt được 450 triệu đồng/ha, trong đó tiêu biểu như mô hình trồng cây Sầu riêng của hội viên Nguyễn Đức Thanh có thu nhập bình quân trên 900 triệu đồng/ha; mô hình trồng cây Quýt của hội viên Đỗ Quang Thông tại Hương Thủy, mô hình VAC của hội viên Đinh Ngọc Quy ở Hương Thanh có thu nhập trên 1 tỷ đồng/ năm.

 

 

Với việc chuyển đổi mô hình cơ cấu cây trồng của Hội nông dân xã Hương Lâm bước đầu đã đạt được kết quả đáng kể, đời sống hội viên nông dân đã được cải thiện, từng bước nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống.


Chia sẻ Facebook
29/11/2017
41
Tags:dateh

TIN LIÊN QUAN