Ðạ Tẻh: Nỗ lực có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

475
Ðạ Tẻh đang nỗ lực phấn đấu để cuối năm nay có thêm 3 xã gồm Quốc Oai, Hương Lâm và Triệu Hải cùng đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Nâng cao thu nhập cho người dân
 
Đến thời điểm này hầu như 3 xã Hương Lâm, Quốc Oai và Triệu Hải của huyện Đạ Tẻh đều đã có những bước tiến nhất định trong chặng đường về đích nông thôn mới (NTM) trong cuối năm nay. 
 
Trong 3 xã trên, Quốc Oai đã đạt được 16/19 tiêu chí và 3 tiêu chí còn lại gần như đã tiệm cận; Hương Lâm đã đạt 15/19 tiêu chí; Triệu Hải chậm hơn, đạt 14/19 tiêu chí nhưng hầu hết các tiêu chí còn lại cả 2 xã này cũng đạt được những kết quả khá cơ bản.
 
Để hỗ trợ các xã này cũng như hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, trong những tháng đầu năm nay, huyện Đạ Tẻh đã tăng cường đầu tư đường giao thông nông thôn và hệ thống thủy lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất trên địa bàn. 
 
Trong xây dựng giao thông nông thôn, theo kế hoạch năm 2017, Đạ Tẻh làm 11 tuyến đường với tổng chiều dài 8,9 km theo phương thức Nhà nước - nhân dân cùng làm, người dân đóng góp công sức, Nhà nước hỗ trợ vật tư; đến nay đã thực hiện xong 3 tuyến, các tuyến còn lại đang đẩy nhanh tiến độ.
 
Về cơ bản, các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm và giao thông nội đồng khu vực nông thôn ở Đạ Tẻh đã được cứng hóa đạt tỷ lệ trên 73%; đã có 8/10 xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông nông thôn, trong đó có 3 xã Quốc Oai, Triệu Hải và Hương Lâm. 
 
Về thủy lợi, huyện đã hoàn thành công trình thủy lợi hồ Hương Thanh - Hương Sơn ở xã Hương Lâm phục vụ nước tưới cho khoảng 120 ha đất nông nghiệp; hiện huyện đang triển khai kế hoạch đào ao hồ nhỏ và nạo vét các tuyến kênh mương tưới tiêu trên địa bàn xã Mỹ Đức, Hà Đông, Quảng Trị, Triệu Hải thuộc nguồn vốn chống hạn năm 2017. Từ tháng 3/2017 huyện đã cho thi công kiên cố hóa kênh chính trên địa bàn dài gần 5,9 km, kênh Nam gần 5 km và 5 km đường giao thông dọc kênh để phục vụ sản xuất. Đến nay đã có 9/10 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi, trong đó có 3 xã Quốc Oai, Hương Lâm và Triệu Hải. 
 
Trong y tế và giáo dục, Đạ Tẻh đang thúc đẩy nhanh việc xây dựng trường học đạt chuẩn trên địa bàn; đến nay dù 10/10 xã đạt chuẩn về tiêu chí giáo dục nhưng mới chỉ có 5/10 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường học. Các xã cũng đang nỗ lực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nâng tỷ lệ người dân tham gia lên cao hơn, nhất là với 3 xã đặt mục tiêu đạt chuẩn trong năm nay. 
 
Nhưng điều quan trọng nhất như ông Lê Mậu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, chính là việc phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn trong đó có 3 xã trên.
 
Điều đáng mừng, nông nghiệp Đạ Tẻh những tháng đầu năm nay đã có những bước khởi sắc, diện tích một số cây trồng có hiệu quả kinh tế tăng lên như mía (tổng diện tích 204 ha, tăng gần 52 ha), dâu tằm (842 ha, tăng 188 ha)… Một số cây công nghiệp có năng suất hiệu quả kinh tế thấp như chè, ca cao… cũng được người dân chuyển sang trồng cà phê, trồng cây ăn quả… cho giá trị cao hơn. Riêng với diện tích điều bị dịch bệnh, người dân trên địa bàn nay đã chuyển trên 370 ha sang trồng nhiều loại cây khác. 
 
Với 3 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2017, theo ông Tuấn, huyện đã ưu tiên bố trí nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn sự nghiệp nông nghiệp để đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng, trước mắt là trồng dâu nuôi tằm, trồng tre tầm vông. 
 
Trong những tháng đầu năm nay, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức 41 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân các xã, trong đó có 3 lớp về chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu bò; 12 lớp kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm; 20 lớp kỹ thuật thâm canh, tỉa cành tạo tán điều; 2 lớp chăm sóc cao su, 2 lớp sản xuất lúa cánh đồng lớn, 1 lớp trồng và chăm sóc tre tầm vông…
 
Tại xã Hương Lâm, trong tháng 7 vừa qua đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ từ 5 tổ hợp tác trong các thôn, gồm 1 tổ hợp tác trồng tre tầm vông, 2 tổ hợp tác trồng cây ăn trái; 2 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. Còn tại xã Quốc Oai trước đó cũng đã thành lập hợp tác xã sản xuất, dịch vụ dâu tằm nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người trồng dâu nuôi tằm ở đây, hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp thu mua kén tằm. 
 
Tổng nguồn vốn đầu tư cho NTM của huyện trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt trên 121 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 16,4 tỷ đồng, còn lại từ các nguồn vốn khác.  
 
Không chạy theo thành tích  
 
Trong 10 xã của huyện Đạ Tẻh, đến nay đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm An Nhơn, Đạ Kho, Hà Đông, Quảng Trị; nếu đạt thêm 3 xã Quốc Oai, Hương Lâm và Triệu Hải trong năm nay thì Đạ Tẻh chỉ còn 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong thời gian đến. Trong 3 xã còn lại này, Đạ Lây đến nay đã đạt 15 tiêu chí, Mỹ Đức 14 tiêu chí và Đạ Pal 13 tiêu chí. Theo kế hoạch, đến năm 2019 Đạ Tẻh sẽ là huyện đạt chuẩn NTM. 
 
Huyện Đạ Tẻh cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn; nhân rộng những điển hình, mô hình tiên tiến, cách làm hay trong xây dựng NTM. 
 
Trong phát triển nông nghiệp, Đạ Tẻh nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên đơn vị diện tích, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản sau thu hoạch; khuyến khích phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời, chú ý tập trung phát triển các cây trồng theo hướng bền vững, tổ chức sản xuất lúa theo qui trình VietGAP, đầu tư thâm canh cao su tiểu điền, mở rộng diện tích cây mía, tre tầm vông, tràm lấy gỗ.
 
Cũng theo ông Tuấn, huyện Đạ Tẻh đang tập trung phát huy nội lực của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”; việc huy động nguồn lực trong dân phải đảm bảo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, không huy động quá sức dân, chú trọng việc bảo vệ môi trường nông thôn; không chạy theo thành tích, không để nợ đọng cơ bản trong xây dựng NTM, tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
 
Riêng với 3 xã Quốc Oai, Hương Lâm, Triệu Hải phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay, huyện sẽ ưu tiên các nguồn vốn từ chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất để các xã này đạt chuẩn NTM theo đúng kế hoạch đề ra.                    
 
GIA KHÁNH
Chia sẻ Facebook
475
Tags:dateh

TIN LIÊN QUAN