Đại hội Công đoàn huyện Đạ Tẻh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

14/12/2017
47
New Page 1

Trong 2 ngày 13 và 14/12/2017, Liên đoàn lao động huyện Đạ Tẻh đã tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Có 124/125 đại biểu đại diện cho gần 1.900 đoàn viên được bầu chọn từ 73 tổ chức công đoàn cơ sở trong huyện đã về tham dự Đại hội.


Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy Đạ Tẻh, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, sự quan tâm, hỗ trợ của HĐND, UBND huyện, cùng các cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp và sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ huyện, Ban chấp hành CĐCS trực thuộc và đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện nên hoạt động công đoàn huyện tiếp tục được duy trì ổn định và có sự chuyển biến tiến bộ. Tổ chức Công đoàn không ngừng được củng cố, mở rộng; hoạt động tập trung hướng về cơ sở và quan tâm hơn đến việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên.  


Trong nhiệm kỳ đã phát triển 451 đoàn viên mới, Tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh trở lên hàng năm từ 87,5% (từ năm 2015 không còn danh hiệu CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc). 100% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước ký được thỏa ước lao động tập thể, định kỳ có bổ sung, sửa đổi; 95% CNLĐ hoạt động ổn định trong các doanh nghiệp giao kết hợp đồng lao động. Các cấp công đoàn phối hợp tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm có trên 70% đoàn viên xuất sắc (lao động tiên tiến trở lên), trong đó 15% chiến sĩ thi đua các cấp. Hàng năm trên 98% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 80% cơ quan, đơn vị trở lên đạt chuẩn văn hóa. Đối với khu vực HCSN có trên 50% tập thể lao động đạt tập thể lao động tiên tiến và có 15% tập thể lao động xuất sắc trong số tập thể lao động tiên tiến. Trong nhiệm kỳ tổng số tiền vận động đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” 228 triệu đồng. 100% CĐCS đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn hàng năm. Triển khai thực hiện đạt kết quả cao 4 chương trình hành động trọng tâm do Tổng liên đoàn lao động yêu cầu đó là: Chương trình phát triển đoàn viên; Chương trình nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Chương trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ tỉnh Lâm Đồng và Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể.

 

 

Trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được; một số hạn chế tồn tại; rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018; Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh; Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ; các chỉ tiêu chủ yếu của hoạt động công đoàn và thực hiện 4 chương trình trọng tâm giai đoạn 2018 – 2023. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện khóa VI với số lượng 19 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 với số lượng 8 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện khóa VI đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo, điều hành hoạt động tổ chức công đoàn của huyện giai đoạn 2018 – 2023.  Đồng chí Nguyễn Thị Tiếng Thơ, huyện ủy viên, ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng khóa VIII; chủ tịch Liên đoàn lao động huyện khóa V được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch Liên đoàn lao động huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Chia sẻ Facebook
14/12/2017
47
Tags:dateh

TIN LIÊN QUAN